Biuletyn
Informacji Publicznej

Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników:
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta Rumi.

Rada Nadzorcza:
Karolina Lipińska – Przewodnicząca
Wawrzyniec Rybak – Zastępca Przewodniczącej
Małgorzata Voss – Sekretarz

Zarząd Spółki:
Agnieszka Rodak – Prezes Zarządu