O nas

Jak działamy

Misją spółki jest przygotowanie profesjonalnej, konkurencyjnej
i partnerskiej oferty dla inwestorów przejawiającej się:

elastycznym podejściem
do współpracy,
inicjatywą na rzecz budowy
i rozwoju infrastruktury technicznej i drogowej,
a przede wszystkim nastawieniem na efekt win-win
w relacjach z partnerami.

O Rumi

Rumia należy do najszybciej rozwijających się miast regionu pomorskiego w Polsce. Stanowi ważny ośrodek mieszkaniowy i komunikacyjny w trójmiejskiej aglomeracji, czego potwierdzeniem jest stały, coroczny wzrost liczby mieszkańców.

Bezpośrednie sąsiedztwo Trójmiasta, dobre skomunikowanie oraz ciekawe ukształtowanie terenu czynią Rumię miastem interesującym zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób, szukających atrakcyjnego miejsca do życia. Tworzenie dogodnych warunków dla powstawania nowych i rozwoju istniejących firm to jeden z ważniejszych kierunków rozwoju miasta.

Rumia posiada ponad 80 ha zwartych terenów inwestycyjnych w północnej i północno – wschodniej części miasta, stanowiących m.in. naturalne zaplecze dla Portu Gdynia w ramach tzw. Doliny Logistycznej.

Powołana przez miasto w 2017 r. spółka celowa Rumia Invest Park odpowiada za zarządzanie tymi terenami oraz utworzenie, administrowanie i rozwój parku przemysłowo – logistycznego na ich obszarze.
 

Piszą o nas