Biuletyn
Informacji Publicznej

Cel oraz Przedmiot Działalności

Celem Spółki Rumia Invest Park Sp. z o.o. jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej poprzez tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej, przyciąganie nowych inwestycji, kreujących nowe miejsca pracy, promocję Gminy Miejskiej Rumia oraz prowadzenie innej działalności ważnej dla rozwoju Miasta Rumi.

W szczególności spółka będzie realizować cele wskazane powyżej poprzez pozyskiwanie – zarówno w postaci wkładów niepieniężnych dokonywanych przez wspólników, jak i poprzez nabywanie od osób trzecich – nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Rumia, niezbędnych do utworzenia parku inwestycyjnego, sprzedaż wyżej wskazanych nieruchomości przedsiębiorcom zamierzającym podjąć działalność na terenie parku inwestycyjnego, jak również w poprzez prowadzenie działalności w zakresie administrowania i zarządzania parkiem inwestycyjnym.