Biuletyn
Informacji Publicznej

Podmiot gospodarczy

Rumia Invest Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres siedziby
ul. Dębogórska 148, 84-230 Rumia
woj. pomorskie, Polska
Tel.: +48 883 100 855
e-mail: info@rumiainvest.pl
www: www.rumiainvest.pl
nr konta: 77 1090 1102 0000 0001 3441 6176
NIP: 588 24 27 498
REGON: 367085124
Oznaczenie sądu rejestrowego:
Sad Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: 0000674167
Wysokość kapitału zakładowego:  30 117 100,00 PLN